Weeshuis

Er zijn kinderen die zowel hun vader als hun moeder verloren hebben. Anderen leefden op straat voor ze gered werden. Terwijl andere kinderen door hun ouders naar het weeshuis worden gebracht omdat ze niet langer fysiek of financieel gezien in staat zijn om voor hun kind te zorgen.

Het weeshuis biedt je de mogelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven van enkele van Cusco's meest kwetsbare kinderen, door in een van de weeshuizen van Cusco mee te helpen.

gezondheidszorg medisch Peru

In het weeshuis is de meerderheid van de kinderen tot 6 jaar oud. De werkzaamheden hangen af van de leeftijdsgroep waarmee gewerkt wordt. Voor de groepen met de allerkleinsten bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het spelen met de kinderen en verzorgingstaken (o.a. maaltijden). Bij de oudere groepen (kleuterleeftijd) zal de nadruk meer liggen op educatieve activiteiten, creatieve activiteiten, het stimuleren van het zelfvertrouwen en bijvoorbeeld het bijbrengen van persoonlijke hygiëne.


Spaans cursus standaard groep

Wijkcentrum

Je kunt als vrijwilliger aan de slag in een cultureel wijkcentrum. Het wijkcentrum heeft een bibliotheek, een filmzaal en een ruimte voor theater. Het doel van het wijkcentrum is om de bevolking van Cusco een plaats te geven met de juiste atmosfeer om hen toegang te bieden tot culturele activiteiten. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen en jeugd in moeilijke situaties. Maar het centrum wil er voor iedereen zijn, jong en oud, arm en rijk, om een mix van mensen te krijgen die van elkaar kunnen leren en om mensen samen te brengen.


Jeugdgevangenis

De jeugdgevangenis is in Cusco. Het doel van deze gevangenis is om de jongens voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. De jongens (er zijn geen meiden in deze gevangenis) volgen algemeen onderwijs in de gevangenis en zij krijgen een vakopleiding. Je kunt ondersteunen in het geven van workshops voor deze jongeren. Alleen mannelijke vrijwilligers worden toegelaten en je moet een achtergrond of studie hebben gerelateerd aan het werk.

Gehandicapte kinderen

Wij werken samen met een landelijke organisatie in Peru voor de opvang en behandeling van kinderen met een handicap. De organisatie bestaat uit een opvanghuis voor gehandicapte kinderen en een medische kliniek. De kliniek biedt medische zorg op diverse gebieden zoals traumatologie, psychologie en neurologie. Deze zorg wordt tegen een zeer betaalbare prijs aangeboden voor kinderen en volwassenen uit lage inkomensgezinnen. De kliniek is een specialist in de revalidatie van gehandicapte kinderen door middel van fysiotherapie. In het opvanghuis worden (soms verwaarloosde) gehandicapte kinderen langdurig opgevangen. De kinderen zijn allen lichamelijk gehandicapt en enkele kinderen hebben ook een verstandelijke beperking (down, autisme). De opgenomen kinderen krijgen revalidatie en fysiotherapie in de bijbehorende kliniek. Je kunt als vrijwilliger helpen in het opvanghuis met de voeding, recreatieve therapie, stimuleringsspelen en activiteiten zoals tekenen etc.

gezondheidszorg medisch Peru

Ouderenzorg

In de ouderenopvang wordt een opvang geregeld voor de armste ouderen in Cusco. Voor de ouderen, waarvan meerderen op straat leefden, wordt een thuis gegeven waar men rustig kan leven.

In deze plaatsing kan je helpen door een luisterend oor te bieden aan deze ouderen, door met ze te praten en door ze mee te nemen op een wandeling. In de morgen en rond lunchtijd krijgen zij een maaltijd en je kunt ook hierbij helpen. De meeste ouderen hebben geen of weinig familie en zij hebben veel meegemaakt in hun leven (zoals extreme armoede).

Proyecto Peru Home
Proyecto Peru Centre on Facebook Proyecto Peru Centre on Google Plus Proyecto Peru Centre on Twitter Proyecto Peru Centre on Instagram Proyecto Peru Centre on Linkedin Proyecto Peru Centre on Vine Proyecto Peru Centre on YouTube Proyecto Peru Centre on Tripadvisor Accreditation