Beginnersniveau

A1: De student kan dagelijkse uitdrukkingen en standaard zinnetjes begrijpen en gebruiken. Een student kan zichzelf voorstellen en vragen stellen en beantwoorden over zichzelf. De student kan communiceren als de ander langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.

A2: Studenten kunnen zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen begrijpen. De student kan communiceren over bekende en terugkerende onderwerpen. De student kan in eenvoudige bewoordingen zijn achtergrond beschrijven.

spanish-progress-chart

Intermediate niveau

B1: De student kan de belangrijkste dingen begrijpen over reguliere onderwerpen in verschillende situaties. De student kan omgaan met verschillende situaties die zich kunnen voordoen in een Spaanstalige omgeving. De student kan simpele tekstverbanden leggen op onderwerpen waar de student in thuis is en kan kort redenen en uitleg geven voor een mening of een idee.

B2: De student kan de hoofdlijnen begrijpen uit een complexe tekst, inclusief de krant en technische verhandelingen in zijn specialisatie. De student kan communiceren met een zekere vloeiendheid en spontaniteit. En de student kan duidelijke gedetailleerde tekst begrijpen en schrijven over allerlei onderwerpen. En de student kan een mening vormen over een onderwerp door de voor- en nadelen van de verschillende standpunten toe te lichten.

Gevorderd niveau

C1: De student kan een breed spectrum aan moeilijke lange teksten begrijpen en dubbele betekenissen herkennen. De student kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken. De student kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, educatieve of professionele doelen. De student kan duidelijke en goed gestructureerde tekst schrijven complexe onderwerpen.

C2: De student kan alles begrijpen wat hij hoort of leest. De student kan informatie samenvatten uit verschillende gesproken of geschreven bronnen, argumenten reconstrueren en een vloeiende presentatie geven. De student kan zichzelf spontaan uitdrukken, heel vloeiend en precies.

Superieur niveau

Dit niveau is voor studenten die hun mondelinge vaardigheden willen perfectioneren. Er zal met name aandacht worden besteed aan uitspraak en intonatie van het Spaans. De student zal in staat zijn om op flexibele en effectieve wijze de Spaanse taal te spreken in een sociale, academische en professionele omgeving.


Plaatsingstest

Voordat een cursus van start gaat, leggen alle studenten die groepsles willen volgen een mondelinge en schriftelijke test af. Aan de hand van de resultaten kan de coördinator van het lesprogramma het niveau van de Spaanse kennis van de student vaststellen. Afhankelijk daarvan worden de studenten in de juiste groep geplaatst.

Certificaat

Afhankelijk van de resultaten van een mondeling en schriftelijk examen dat je aan het eind van de cursus kunt afleggen, zul je een certificaat ontvangen. Hierop staat het behaalde niveau en het totaal aantal uur dat je hebt deelgenomen aan de cursus.

logo-Ministerio-De-Educacion

Nationale feestdagen

Er zijn geen lessen op de volgende Peruaanse feestdagen: 1 januari, goede vrijdag, 24 juni, 28 juli, 1 november, 25 december. Op sommige feestdagen wordt er een activiteit georganiseerd.

Proyecto Peru Home
Proyecto Peru Centre on Facebook Proyecto Peru Centre on Google Plus Proyecto Peru Centre on Twitter Proyecto Peru Centre on Instagram Proyecto Peru Centre on Linkedin Proyecto Peru Centre on Vine Proyecto Peru Centre on YouTube Proyecto Peru Centre on Tripadvisor Accreditation